Cách Làm Mẹ

Các bà mẹ Việt Nam đều khổ

Các bà mẹ Việt Nam đều khổ.Em bé sơ sinh còi, mẹ bị nói là sữa nóng. Em bé ăn dặm còi, mẹ bị nói là không biết chăm con. Con bỏ ăn, mẹ bị chê là nấu dở. Con ti ít bị nói là sữa mẹ hết chất. Nếu người ta hỏi làm mẹ ở đâu là khổ nhất?…

Tiếp tục đọc

Cách Làm Mẹ

Tôi sống không hạnh phúc vì tôi là con của một bà mẹ đơn thân

Tôi sống không hạnh phúc vì tôi là con của một bà mẹ đơn thân.Người con có tội tình gì mà phải chịu sự xỉa xói, nhẹ thì “con không cha”, hơn chút nữa thì “đứa con vô thừa nhận”, nặng nề hơn “con hoang”… Lỗi lầm của người mẹ hay sự ích kỷ của người mẹ mà đứa con…

Tiếp tục đọc