Văn Phòng Ảo

Chia sẻ một số kiến thức về văn phòng ảo

Văn phòng ảo được dịch từ Virtual Office, là một trong những dịch vụ nổi tiếng trên thế giới, tên hiện đại là Shared Office (Văn phòng chia sẻ) hoặc Serviced Office hay Business Center. Văn phòng ảo phù hợp với nhiều đối tượng, từ đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ, số lượng nhân viên ít đến văn phòng lớn…

Tiếp tục đọc