Cách để trở thành người sáng suốt tinh tế

Cách để trở thành người sáng suốt tinh tế. Tinh là tinh túy, không còn tạp chất, trong suốt. Tế là nhỏ, li ti Người tinh tế là người có cái nhìn trong suốt đến các điều rất nhỏ bé. Một từ khác có ‎ nghĩa thực dụng gần như từ tinh tế là nhạy …

Sự tinh tế cái đẹp của con gái mà hầu như không ai biết

Sự tinh tế cái đẹp của con gái mà hầu như không ai biết.Dù bây giờ, mọi người đã có cái nhìn thoáng hơn về thời trang nhưng con gái mà hở hang là khó chấp nhận. Cái đẹp trong cách ăn mặc của người con gái nằm ở sự tinh tế… Cái đẹp của …