Tôi sống không hạnh phúc vì tôi là con của một bà mẹ đơn thân

Tôi sống không hạnh phúc vì tôi là con của một bà mẹ đơn thân.Người con có tội tình gì mà phải chịu sự xỉa xói, nhẹ thì “con không cha”, hơn chút nữa thì “đứa con vô thừa nhận”, nặng nề hơn “con hoang”… Lỗi lầm của người mẹ hay sự ích kỷ của …